Ett nytt ramavtal är skrivet

Onairagency skriver nytt ramavtal med Uppsala kommun.

Vi är glada att få arbeta för Uppsalas kommun, vi är helt övertygade om att kommunen har gjort ett rätt val genom att välja oss som ansvariga för nästkommande byggprojekt, säger Olof Pettersson, avdelningschef Onairagency i ett pressmeddelande.

Onairagency kommer att övervaka arbetet och bistå med sin expertis i form av konsultering under pågående byggarbete. Övriga aktörer som är utsedda för uppdraget har till skillnad från Onairagency tidigare arbetat för Uppsala kommun.

Avtalet förväntas innebära 300 till 500 arbetstimmar per år.

Uppsalas kommun fastighetsbestånd består av offentliga lokaler så som skolor, kontor, idrottsanläggningar men även olika typer av omsorgsboenden.

Scroll to Top